తెలంగాణ విద్యార్థి, అమరవీరుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి వర్థంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులు

తెలంగాణ విద్యార్థి,అమరవీరుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి వర్థంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులు

తెలంగాణ విద్యార్థి , అమరవీరుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి వర్ధంతి సందర్భంగా ఘననివాళులు….💐💐💐💐

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ :

(ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి)

ప్రత్తెయేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకై ది. 19 జనవరి 2010 న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గడ్డమీద తన ప్రాణాలను సైతం ధారపోసిన తెలంగాణ విద్యార్థి అమరవీరుడు కీ. శే. కె. వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారి స్మృతికి కన్నీటి నివాళులు ……

 

మీ త్యాగాల ఫలితమే నేటి తెలంగాణ రాష్ట్రం….

 

జోహార్ అమరవీరుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి…..

Leave A Reply

Your email address will not be published.