తెలంగాణ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పటేల్ రమేష్ రెడ్డిని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన దొడ్ల వెంకటేష్ గౌడ్ కార్పొరేటర్

తెలంగాణ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పటేల్ రమేష్ రెడ్డిని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన దొడ్ల వెంకటేష్ గౌడ్ కార్పొరేటర్

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ హైదరాబాద్

124 డివిజన్ పరిధిలోని రాంకి విల్లాస్ లో నివాసం ఉండడానికి విచ్చేసిన తెలంగాణ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ పటేల్ రమేష్ రెడ్డి గారిని డివిజన్ కార్పొరేటర్ శ్రీ దొడ్ల వెంకటేష్ గౌడ్  మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో CH. భాస్కర్, అగ్రవాసు, నాగేశ్వరరావు, మోజెస్ మరియు రాంకి వాసులు పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.