రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన శేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్ జగదీశ్వర్ గౌడ్, కార్పొరేటర్ దొడ్ల వెంకటేష్ గౌడ్

రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన శేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్ జగదీశ్వర్ గౌడ్, కార్పొరేటర్ దొడ్ల వెంకటేష్ గౌడ్

నల్లా సమాచార్ న్యూస్/ నల్లా 24*7 న్యూస్ ఛానెల్:

తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ మరియు రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ గారిని శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ శ్రీ జగదీశ్వర్ గౌడ్ గారు మరియు 124 డివిజన్ కార్పొరేటర్ శ్రీ దొడ్ల వెంకటేష్ గౌడ్ గార్లు మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో సమ్మారెడ్డి, శివరాజ్ గౌడ్, పోశెట్టిగౌడ్ తదితరులు ఉన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.