రాష్ట్ర సీనియర్ ఐఎన్టీయూసీ, లేబర్ సెల్ నాయకులు నల్లవెల్లి అంజి రెడ్డిని Ghmc ఐఎన్టీయూసీ యూనియన్ సన్మానం

రాష్ట్ర ఐఎన్టీయూసీ, లేబర్ సెల్ నాయకులు నల్లవెల్లి అంజి రెడ్డిని జీహెచ్ఎంసీ ఐఎన్టీయూసీ యూనియన్ సన్మానం

Ghmc Employees Union 75 Years Ayinasandurbhamuga Lower Tank Bound Loni Ghmc Office lo Jarigina Ustavalaloo Employees Working Prasident Shri Adil Sharif Garu Nallavelli Anji Reddy Garini ( INTUC Vice President Telengana & Andrapradesh State) Sanmanichadam Jariginadhi

Leave A Reply

Your email address will not be published.