రాష్ట్ర ఐఎన్టీయూసీ సీనియర్ నాయకులు,TPCC లేబర్ సెల్ ఛైర్మన్ ఆర్ ప్రకాష్ గౌడ్ కు సన్మానం

TPCC లేబర్ సెల్ ఛైర్మన్ ఆర్ ప్రకాష్ గౌడ్ కు సన్మానం

రాష్ట్ర ఐఎన్టీయూసీ సీనియర్ కార్మిక నాయకులు, లేబర్ సెల్ ఛైర్మన్ టీపీసీసీ ఆర్ ప్రకాష్ గౌడ్ గారిని సన్మానించిన జీహెచ్ఎంసీ ఐఎన్టీయూసీ యూనియన్ నాయకులు

Leave A Reply

Your email address will not be published.