శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన యూత్ కాంగ్రెస్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం నాయకులు

శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన యూత్ కాంగ్రెస్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం నాయకులు

శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన యూత్ కాంగ్రెస్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం నాయకులు

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ :

(ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి)

శేర్లింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ స్నేహ శబరిష్ ని కలిసిన యూత్ కాంగ్రెస్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ నాయకులు ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రజలకు సక్రమంగా చేరేలా చూడాలి . శేర్లింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ స్నేహ శబరీష్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన యువజన కాంగ్రెస్ చేవెళ్ల పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ దుర్గం శ్రీహరి గౌడ్ మరియు యువజన కాంగ్రెస్ శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు సౌందర్య రాజన్ ఉపాధ్యక్షులు కప్పర దుర్గేష్ జనరల్ సెక్రెటరీ సాయి కిషోర్ ముదిరాజ్ మందుల సైదులు వెంకటేష్ రవి తదితరులు

Leave A Reply

Your email address will not be published.