శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం పరిధిలోని ప్రతి డివిజన్ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తా: వి జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం పరిధిలోని ప్రతి డివిజన్ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తా వి జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రతి డివిజన్ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తా

నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటా..

వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్,శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్..

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ (ప్రతినిధి నల్ల సంజీవ రెడ్డి):

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం పరిధిలోని మాదాపూర్ డివిజన్ అయ్యప్ప సొసైటీ నందు కాలనీ అసోసియేషన్ సభ్యులు మరియు శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి పర్యటించి డ్రైనేజ సమస్యను పరిశీలించారు శేరిలింగంపల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్ గారు..

ఈ కార్యక్రమంలో కాలనీ అధ్యక్షులు మధుసూదన్ రెడ్డి,నాయకులు గోపాల్ నాయక్,క్రిష్,వెంకటేష్,ప్రసాద్,వినయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు..

Leave A Reply

Your email address will not be published.