తెలంగాణ రాష్ట్ర మినిమమ్ వేజ్ బోర్డు ఛైర్మన్ ను సత్కరించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర చీఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ప్రకాష్ గౌడ్

తెలంగాణ రాష్ట్ర మినిమమ్ వేజ్ బోర్డు ఛైర్మన్ ను సత్కరించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర చీఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ప్రకాష్ గౌడ్

జూలై 11, నల్లా సమాచార్ న్యూస్ / హైదరాబాద్ :

 తెలంగాణ రాష్ట్ర మినిమమ్ వేజ్ బోర్డు ఛైర్మన్ గా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జనక్ ప్రసాద్ ని అంజయ్య భవన్ లో కమీషనర్ ఆఫ్ లేబర్ కార్యాలయంలో సీనియర్ ఆలిండియా కార్యదర్శి, తెలంగాణ రాష్ట్ర చీఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ప్రకాష్ గౌడ్ ఘనంగా సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.