మైనార్టీ స్కూల్ ను తనిఖీ చేసిన నకిరేకల్ యంపీపీ బచ్చుపల్లి శ్రీదేవి గంగాధర్ రావు.

మైనార్టీ స్కూల్ ను తనిఖీ చేసిన నకిరేకల్ యంపీపీ బచ్చుపల్లి శ్రీదేవి గంగాధర్ రావు.

జనవరి 27, నల్లా సమాచార్ న్యూస్ / నకిరేకల్ : నకిరేకల్ మండల కేంద్రంలోని మైనార్టీ స్కూల్ ను  తఖిచేసి, వసతి ఏర్పాట్ల గురించి విద్యార్థులతో నకిరేకల్ యంపీపీ బచ్చుపల్లి శ్రీదేవి గంగాధర్ రావు ముఖాముఖి నిర్వహించారు. విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ విద్య పరంగా, వసతుల పరంగా సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పాఠశాలలోని అన్ని వసతులను వంట గదిని తనిఖీ చేశారు. విద్యలో ప్రతిభచూపించి వున్నతస్థాయిలో నిలవాలని విద్యార్థులను సూచించడం జరిగింది. ఈకార్యక్రమంలో Mpdo, ఉపాధ్యాయ బృందం పాల్గొన్నారు.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.