మా పెద్దన్నయ్యకు హృదయ పూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు: మహేష్ తిప్పర్తి

మా పెద్దన్నయ్యకు హృదయ పూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు: మహేష్ తిప్పర్తి

తెలంగాణ మున్సిపల్ JAC చైర్మన్ , GHMC డిప్యూటీ కమిషనర్, తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక (TVV) రాష్ట్ర ప్రదానకార్యదర్షి,మా గాడ్ ఫాదర్ , మా పెద్దన్నయ్య కు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 🎂💐❤️🌹

Leave A Reply

Your email address will not be published.