మహిళల్లో భధ్రత, సాధికారత అంశంపై దేశ వ్యాప్తంగా సైకిల్ యాత్ర సాగిస్తున్న ఆశా మాల్వీయను అభినందించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

మహిళల్లో భధ్రత సాధికారత అంశంపై దేశ వ్యాప్తంగా సైకిల్ యాత్ర సాగిస్తున్న ఆశా మాల్వీయను అభినందించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ హైదరాబాద్

మహిళల్లో భద్రత, సాధికారత అంశంపై దేశ వ్యాప్తంగా సోలోగా సైకిల్ యాత్ర సాగిస్తున్న సైక్లిస్ట్ ఆశా మాల్వీయను ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి అభినందించారు. ఆశా మాల్వీయ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆయన నివాసంలో కలిశారు. సమున్నతమైన ఆశయంతో దేశ వ్యాప్తంగా 25 వేల కిలోమీటర్ల లక్ష్యం దిశగా 28 రాష్ట్రాల మీదుగా సైకిల్ యాత్ర కొనసాగిస్తుండటం సాహసోపేతమైన చర్యగా ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు.

 

#AshaMalvia

Leave A Reply

Your email address will not be published.