కూకట్ పల్లి జోనల్ కమిషనర్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన 124 ఆల్విన్ కాలనీ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు

కూకట్ పల్లి జోనల్ కమిషనర్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన 124 ఆల్విన్ కాలనీ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు

కూకట్ పల్లి జోనల్ కమిషనర్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన 124 ఆల్విన్ కాలనీ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు

నల్లా సమాచార్ న్యూస్

(ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి)

ఈ రోజు 124 డివిజన్ ఆల్విన్ కాలనీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కూకట్ పల్లి జోనల్ కమిషనర్ శ్రీమతి అభిలాష్ అభినవ్ (IAS) ని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్ప గుచ్చం అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో  పట్వారీ శశిధర్, రవి, వెంకటేష్, యువనాయకుడు మాజర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.