కూకట్పల్లి పీఎస్ లో నూతనంగా సిఐ పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన సిఐ కృష్ణ మోహన్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన ఎ.ఐ.ఎ.వై.ఎస్.అధ్యక్షులు కర్క నాగరాజు

కూకట్పల్లి పీఎస్ లో నూతనంగా సిఐ పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన సిఐ కృష్ణ మోహన్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన ఎఐఎవైఎస్ అధ్యక్షులు కర్క నాగరాజు

కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ నూతన సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గా ఇటీవల పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన కృష్ణమోహన్ సార్ ని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంగం (ఎ.ఐ.ఎ.వై.యస్) అధ్యక్షులు కర్క నాగరాజు సీఐని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి శాలువాతో సత్కరించి ఫూల భోకేతో శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం వారికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని అందజేశారు.ఈ కార్యక్రమంలో మూసాపేట్ సెక్టార్ ఎస్.ఐ ప్రేంకుమార్, అల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంగం కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం అధ్యక్షులు కుతాడి కృష్ణ, అశోక్, శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.