మాజీ ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనండి: జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

మాజీ ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమానికి అందరూ పాల్గొనండి: జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

మాజీ ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ విగ్రహావిష్కరణ:వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్.

మాజీ ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం ఉదయం 10 గంటలకు శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం వివేకానందనగర్ డివిజన్ పరిధిలోని జగద్గిరిగుట్ట బస్ స్టాప్ నందు శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్ జగదీశ్వర్ గౌడ్ చేతులమీదుగా విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈకార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనండి

Leave A Reply

Your email address will not be published.