పాపిరెడ్డి నగర్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్ వద్ద ఐదు గ్యారంటీ పథకంలో భాగంగా ఫారమ్స్ పంపిణీ

పాపిరెడ్డి నగర్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్ వద్ద ఐదు గ్యారంటీ పథకంలో భాగంగా ఫారమ్స్ పంపిణీ

డిసెంబర్ 30, నల్లా సమాచార్ న్యూస్ / పాపిరెడ్డి నగర్:

ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐదు గ్యారంటీ పథకంలో భాగంగా పాపిరెడ్డి నగర్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్ వద్ద ఫారమ్స్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అలాగే నోడల్ ఆఫీసర్ వెంకటేశ్వర్లు తో మరియు డిప్యూటీ కమిషనర్ తో కలిసి తో కలిపి పర్యవేక్షించడం జరిగింది. ఇందులో పాపిరెడ్డి నగర్ కు చెందినసీనియర్ నాయకులు గుజ్జుల శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎల్లారెడ్డి కన్నా రావు మరియు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పాల్గొనడం జరిగింది

Leave A Reply

Your email address will not be published.