ధరణి పోర్టల్ స్థానంలో భూమాత పోర్టల్: కప్పాటి పాండురంగా రెడ్డి

ధరణి పోర్టల్ స్థానంలో భూమాత పోర్టల్

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ (ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి) హైదరాబాద్

ధరణీ పోర్టల్ స్థానంలో భూమాత పోర్టల్.
భూ హక్కులు కోల్పోయిన రైతులందరికీ న్యాయం చేయడానికి భూ సమస్యల పరిష్కార పరివ్యేక్షణకు రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఆరో అంతస్తులో స్పెషల్ సెల్…
ముఖ్యమంత్రి గారు,రెవెన్యూ మంత్రి రెగ్యులర్ పర్యవేక్షణ…
– కప్పాటి పాండురంగా రెడ్డి
రంగారెడ్డి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ ఛైర్మన్

Leave A Reply

Your email address will not be published.