శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటా, నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తా..

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్.. వి.జగదీశ్వర్

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటా, నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తా..

వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్,శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్..

జనవరి 06, నల్లా సమాచార్ న్యూస్ / శేర్లింగంపల్లి :

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం పరిధిలోని మియపూర్ డివిజన్ మయూరి నగర్ నందు కాలనీ అసోసియేషన్ సభ్యులు మరియు శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి పర్యటించి అనంతరం సమీక్ష నిర్వహించారు శేరిలింగంపల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్…

ఈ సందర్భంగా స్థానికంగా కాలనీలో ఉన్న సమస్యలు జగదీశ్వర్ గౌడ్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు, కాలనీలో చాలా కాలంగా పెండింగులో ఉన్న పనులు మరియు అభివృద్ధి పనుల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ తెలిపారు,కాంగ్రెస్ నాయకులు,కార్యకర్తలు నిత్యం ప్రజలతోనే ఉండాలని,రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న ప్రతి సంక్షేమ పథకాలు మరియు నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు..

ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు,కాలనీ అసోసియేషన్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు..

Leave A Reply

Your email address will not be published.