భారతరత్న,తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ పీవీ నరసింహారావు జయంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు: వేం నరేందర్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారులు

భారతరత్న తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ పీవీ నరసింహారావు జయంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు వేం నరేందర్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారులు

తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ, దేశ అత్యున్నత రాజకీయ సింహాసనాన్ని సగర్వంగా చేపట్టిన మొట్టమొదటి తెలుగుతేజం, మాజీ ప్రధానమంత్రి, భారతరత్న పీవీ_నరసింహారావు జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని…..

ఆ మహనీయుని స్మృతికి నివాళులు.

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🌹🙏🙏

Leave A Reply

Your email address will not be published.