భారతరత్న పివి నర్సింహా రావుకు జయంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు: ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్ రెడ్డి

భారతరత్న పివి నర్సింహా రావుకు జయంతి సందర్భంగా నివాళులు ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్ రెడ్డి

“స్థిత ప్రజ్ఞుడు, బహుభాషాకోవిదుడు, నూతన ఆర్థిక విధానాల రూపశిల్పి పూర్వ ప్రధానమంత్రి భారతరత్న శ్రీ పీవీ నరసింహారావు గారి జయంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు” ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఏ. రేవంత్ రెడ్డి.

#PVNarsimhaRao

Leave A Reply

Your email address will not be published.