ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు మల్లిఖార్జున్ ఖర్గే అధ్యక్షత వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి బూత్ లెవెల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు మల్లిఖార్జున్ ఖర్గే అధ్యక్షత వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి బూత్ లెవెల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ (ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి):

ఈ రోజు ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే అధ్యక్షత వహించిన రాష్ట్రస్థాయి బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్ (BLA) సమావేశంలో శేర్లింగంపల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో పాల్గొనడం జరిగింది.

జై కాంగ్రెస్✋ జై జై కాంగ్రెస్✋

Leave A Reply

Your email address will not be published.