3,035 ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రజా ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్: వేం నరేందర్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు

3,035 ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రజా ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్:వేం నరేందర్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు

3,035 ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రజా ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్: వేం నరేందర్ రెడ్డి, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు

 

నిరుద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త

టీజీ ఆర్టీసీలో అతి త్వరలో 3,035 ఉద్యోగాల భర్తీకి పచ్చ జెండా

ఇందులో 2000 డ్రైవర్ పోస్టులు 743 శ్రామిక్ ఉద్యోగాలు

ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ప్రజా ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగాల భర్తీ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యం

Leave A Reply

Your email address will not be published.