124 డివిజన్లో విద్యుత్, డ్రైనేజీ సమస్యలపై దృష్టి పెట్టిన జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

124 డివిజన్లో విద్యుత్, డ్రైనేజీ సమస్యలపై దృష్టి పెట్టిన జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ (ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి)(ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి)

శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్చార్జ్ జగదీశ్వర్ గౌడ్ గత వారం రోజుల క్రితం 124 డివిజన్ ఆల్విన్ కాలనీ ఎల్లమ్మబండ పరిధిలో పాదయాత్ర చేశారు ఆ సమయంలో కాలనీవాసులు అన్నకి కొన్ని డ్రైనేజీ ,విద్యుత్ సమస్యలను విన్నవించుకున్నారు. ఆ సమస్యలలో కొంత మేరకు సమస్యలను జగదీష్ అన్న పరిష్కరించడం జరిగింది. దీనికి గాను డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పట్వారీ శశిధర్ ఆధ్వర్యంలో జగదీష్ అన్నకు కృతజ్ఞతలు తెలిపి మిగిలిన సమస్యలను త్వరలో పరిష్కరించమని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు పట్వారీ శశిధర్, మజర్, శివ, రఫీక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు

Leave A Reply

Your email address will not be published.