శేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్ వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్ కు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 124 ఆల్విన్ కాలనీ డివిజన్ కాంగ్రెస్ ముఖ్య నాయకులు

శేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్ జగదీశ్వర్ గౌడ్ కు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 124 ఆల్విన్ కాలనీ డివిజన్ కాంగ్రెస్ ముఖ్య నాయకులు

ఈ రోజు శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్ శ్రీ జగదీశ్వర్ గౌడ్ ని 124 డివిజన్ ఆల్విన్ కాలనీ కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతలు మర్యాపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్చము అందచేసి జగదేశ్వేర్ గౌడ్ కి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియచేయడం జరిగింది . ఈ కార్యక్రమంలో పట్వారీ శశిధర్, తిరుపతయ్య, వెంకటేష్, తెనాలి పంతులు మరియు యువనాయకులు పండు, లోకేష్, శివ , దినేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.