122వివేకానందనగర్ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు బాషిపాక యాదగిరికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు: నల్ల సంజీవరెడ్డి

122వివేకానందనగర్ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు బాషిపాక యాదగిరికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు: నల్ల సంజీవరెడ్డి

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం 122వివేకానంద నగర్ డివిజన్ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు బాషిపాక యాదగిరికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ (ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి 9849396606)

పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు బాషిపాక యాదగిరి అన్నయ్యకు 🎂🎉నిండు నూరేండ్లు ఆయురారోగ్యాలతో సంతోషకరమైన జీవితం గడడపాలని,భగవంతుని ఆశీస్సులు మీ పై, మీ కుటుంబ సభ్యులందరిపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరోసారి మన మిత్రులందరి తరపున కూడ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు 💐💐💐💐💐

God bless you with health and wealth 🙌😍❤️🌹🌹

నల్ల సంజీవరెడ్డి

నల్ల సంజీవరెడ్డి,

కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త,

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం..

Leave A Reply

Your email address will not be published.