ప్రజయ్ సిటీ ‘సాక్షిగణపతి’ దేవాలయంలో పూజలు పాల్గొన్న వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

ప్రజయ్ సిటీ 'సాక్షిగణపతి'దేవాలయంలో పూజలు పాల్గొన్న వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్ శేరిలింగంపల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ మియాపూర్

ప్రజయ్ సిటీ “సాక్షిగణపతి”దేవాలయంలో శనివారం నాడు సాయంత్రం అయ్యప్ప స్వామి పడి పూజాకార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వి. జగదీశ్వర్ గౌడ్  మరియు భక్తులు …

Leave A Reply

Your email address will not be published.